Menu:

Laatste nieuws

Januari 2020:
De zoeklijsten van titularissen en kunstenaars zijn geactualiseerd.

Lees verder...

header_publicaties.jpg?v=2

Publicaties & recensies

Oudere publicaties

Sigmund Seeligmann, 'Joodsche boekmerken'

De Vrijdagavond 1/1 (1924)

Philip Goodman, 'Jewish Bookplates of Dutch interest'

Boekcier. Tijdschrift van de Stichting Nederlandsche Exlibris-Kring. Tweede Reeks, 9,2 (april 1954)

Henriette Boas, 'Amsterdams-joodse ex-libris'

in haar: Herlevend Bewaard. Aren lezen in joods Amsterdam. Amsterdam 1987.

Philip van Praag, Joodse symboliek op Nederlandse exlibris

Zutphen 1988
Recente Publicaties

F.J. Hoogewoud, 'Dutch Jewish Ex Libris Found Among Looted Books in the Offenbach
Archival Depot (1946)'


Chaya Brasz and Yosef Kaplan eds, Dutch Jews as Perceived by Themselves and by Others. (Leiden
2001)

Chaya Brasz, 'Ieder ex-libris is een stukje geschiedenis ([Aflev.] 1-10)'

Aleh (orgaan van de Irgoen Olei Holland), 62 (2004), 2 - 66 (2008), december

Jan Aarts, 'Lijst van publicaties [over exlibris en grafiek] door Philip van Praag jr.'

Exlibriswereld 48, 4 (winter 2005) zie ook bij Rubriek Wie inspireerde ons?

Chris Kooyman, 'Een Joods exlibris door Philip van Praag [N. Ehrenfeld]'

Exlibriswereld 48,4 (winter 2005)

Exlibriscultuur van Joden in Nederland. Videofilm over het project van Harry Moinat (Amsterdam)

uitgebracht voor Amsterdamse tv SALTO (2005/6).

Jan Aarts, 'Het Joodse exlibris. Een begripsbepaling'

Exlibriswereld 50 (2007), nrs. 2 en 3.

F.J. Hoogewoud, 'Hebreeuws op het Nederlands Joodse exlibris. Spreuken en hun bron'

Alef Beet. Tijdschrift van de Vereniging tot bevordering van de kennis van Hebreeuws. 18,2 (december 2008).

Aarts,Hoogewoud, Kooyman, Ex Libris in Exil. Duits-Joodse vluchtelingen in Nederland 1933-1940.

[Themanummer van] Uitgelezen Boeken, 14 (2011), 2/3. 80 p.Met ill. Inhoud: Jan Aarts, ‘Het Joodse aandeel in de Duitse exlibriscultuur 1890-1933’; Christine Kausch, ‘Joodse emigratie uit Duitsland en Oostenrijk naar
Nederland (1933-1940)’; Chris Kooyman,’ De 153 Duits-Joodse vluchtelingen met een exlibris’; Jan
Aarts en Chris Kooyman in samenwerking met F.J. Hoogewoud, ‘Van Bartfeld tot Weyl. Exlibris van
Duits-Joodse vluchtelingen in Nederland’. Chris Kooyman,’ Op zoek naar patronen. Aantal, beroep en
herkomst van de Duits-Joodse exlibriseigenaars in Nederland’. Voor gedeelte ter kennismaking de pdf en zie voor recensies hieronder

Met voorpublicatie als Koppermaandaguitgave van uitgeverij De Buitenkant: Toeval bestaat niet (januari 2011)

F.J. Hoogewoud, ‘Die Offenbacher Exlibris Dokumentation : Hilfsmittel bei der Provenienzforschung‘

in: Regine Dehnel (Hrsg.), NS-Raubgut in Museen, Bibliotheken und Archiven. Viertes Hannoversches Symposium. ZfBB Sonderband 108, Frankfurt am Main 2012.
Recensies

Aarts/Hoogewoud/Kooyman, Exlibris in Exil (2011) werd besproken in dag-en weekbladen, resp. in vaktijdschriften, door:

Paul Arnoldussen, ‘De Joodse vluchtelingen achter de boeken’ Het Parool, 12 december 2011, p. 17.

Erik van den Berg, ‘Zestien rijnaken vol bibliofilie’, de Volkskrant, 14 januari 2012

Redactie, in: Nieuw Israëlietisch Weekblad, 25 mei 2012 (aankondiging)

Redactie, in: Boekenpost 2012, nr. 117, p. 31 (aankondiging)

Redactie, in: Nieuwsbrief Drukwerk in de Marge, nr. 139, januari 2012, p. 14v.

Pieter Jonker, ‘ Exlibris in exil. Een boek om stil van te worden’, Exlibriswereld, 55, 1 (2012) pagina 1, pagina 2

Karl Vissers in: Boekmerk. Tijdschrift voor Exlibriskunst (België) 38, 2 (2012/2), p. 44

Henry Tauber in: Mitteilungen der Deutschen Exlibris-Gesellschaft 2012,2, p. 46-7 pagina 1, pagina 2, pagina 3

Henk van Buul in: De Boekenwereld, 28 (2012), p. 263-265. pagina 1, pagina 2, pagina 3

Henk Weltje, 'Een monument voor de Joodse exlibriscultuur in Nederland'. In: GrafiekWereld 62 (2019) 1 p. 13-18

Karl Vissers, 'Dit is mijn boek – Joodse exlibriscultuur in Nederland door Jan Aarts en Chris Kooyman'. In: Graphia Tijdschrift voor ex-libriskunst nr. 59 (2018) p. 48-52

Henry Tauber, Bespreking in: Mitteilungen Deutsche Exlibris-Gesellschaft e.V. (2018) 1 p. 11-13

Peter Rath, Bespreking in: Mitteilungen der Österreichische n Exlibris-Gesellschaft Neue Folge 73 (2018) 1 p. 11-13

Michel Krielaars, 'Boeken die de doden doen herleven'. In: NRC Boeken 15 december 2017 p. C4

Arjan Peters, 'Het boek Job'. In: de Volkskrant/ Sir Edmund 23 juni 2018 nr. 18 p. 25

Sytze van der Veen, Bespreking in: De Boekenwereld 33 (2017) 4 p.89-91 PDF

Chaya Brasz, 'Exlibris, een heel dik boek vol Nederlands-Joodse egodocumenten'. In: Aleh 76 (2018) 2 p. 21-23

Jolann Toff, 'Joodse exlibris, boeken met prachtige eigendomsplaatjes'. In: Benjamin 28 (2017) 110 p. 18-20

'Naslagwerken/Exlibris'. In: NIW 153 (2018) 31 p. 22

David Barnouw, Bespreking op Jonet 21 november 2017

Van links naar rechts: S. Seeligmann (1873-1940) liet in 1901 zijn exlibris maken door Maurits de Groot (1880-1934): een hert en een Nederlandse leeuw houden een Magen David vast ; het exlibris van dr. Henri'tte Boas (1911-2001), na haar promotie (in 1938) in het randschrift voor haar aangepast boekmerk van haar vader dr. Marcus Boas (1879-1941) - vervaardigd door een onbekende maker in een onbekend jaar - met in het midden een voorstelling van de tempelzuil Boas; exlibris voor Ph. van Praag (1914-2000) vervaardigd door Pam G. Rueter (1906-1998), 1982: voor een aantal tulpen houdt een hand een vergrootglas vast, waardoor enkele arbeiders met een vlag te zien zijn.