Menu:

Laatste nieuws

Januari 2020:
De zoeklijsten van titularissen en kunstenaars zijn geactualiseerd.

Lees verder...

header_wie_werken_mee.jpg?v=2

Wie werken mee ?

Van talloze particulieren (vaak leden van de vereniging Exlibriswereld), zaken en instellingen verkregen wij belangeloze medewerking, in sommige gevallen in grote mate.

Een aantal personen, zaken en instellingen hebben echter met betrekking tot (zeer) vele exlibris en over langere tijd aan het project inhoudelijk en materieel bijgedragen:

Individuele personen 

Antiquariaten / instellingen 

In Israël krijgt het project steun van:

Vanuit Duitsland werkte mee:

Tenslotte ondervond het project ook professionele medewerking van Robbert Zweegman (typograaf te Malden) bij het ontwerp en de vormgeving van de tentoonstellingen (2005-6), van Peter Verwey (Heemstede) bij de vormgeving van Vita sine libris mors est (2007) en van Propra (Haarlem) voor de vervaardiging en vernieuwing van deze website (2009/12).

Links het exlibris van Mirjam Birnbaum (1921-2006), gemaakt door haar vader Uriel Birnbaum (1894-1956). Een vrouw slaat hierop een bladzijde in een groot boek om. Op de linker bladzijde staat Oostenrijk, op de middelste de Donau en op op de rechter Holland afgebeeld.