Menu:

Laatste nieuws

Januari 2020:
De zoeklijsten van titularissen en kunstenaars zijn geactualiseerd.

Lees verder...

header_het_project.jpg?v=2

Het project

Het project 'Exlibris van Joden in Nederland' (EJN) heeft sinds 2004 tot doel:

  1. een zo groot mogelijke verzameling - met documentatie - van exlibris van Joden in Nederland, inclusief de uit Duitsland naar Nederland gevluchte Joden;
  2. de samenstelling van een overzichtswerk waarin de exlibris afgebeeld en zo volledig mogelijk gedocumenteerd zijn, met toevoeging van enkele cultuurhistorische bijdragen.

Het project wordt gedragen door drie teamgenoten met medewerking van vele enthousiaste en geïnteresseerde verzamelaars en informanten in Nederland en Israёl. Nadere bijzonderheden in de rubrieken: Wie zijn wij? En Wie werken mee?

Het project is volledig onafhankelijk opgezet en verkreeg slechts voor de exposities, de publicatie Vita sine libris mors est (2007) en deze website enige geldelijke ondersteuning van derden.

Resultaten:
Een enorm netwerk van mondelinge en schriftelijke contacten en eigen onderzoek in meer dan twintig omvangrijke collecties heeft geresulteerd in een verzameling van ca 1600 meest originele exlibris, een database over deze exlibris en een bestand van biografische schetsen van het merendeel der titularissen. Zie rubrieken: Onze bestanden, Kunstenaars.

  1. Om bekendheid te geven aan het project zijn door de teamleden diverse presentaties gegeven (Nederlandse Exlibris Kring, Joods Historisch Museum, Huizinga Instituut UvA, B'nai B'rith, Limmoed) en werden vier exposities georganiseerd, waarover meer in de rubriek Tentoonstellingen.
  2. Ter voorbereiding van het grote overzichtswerk is in de afgelopen jaren niet alleen gewerkt aan de algemene database, de biografieёn, de bibliografie en aan het overzicht van Joodse kunstenaars, maar werden ook op uiteenlopende plaatsen de eerste onderzoeksresultaten gepresenteerd. Zie daarvoor de rubriek Publicaties en recensies.

In de Rubriek Onze Vraagtekens leggen de teamleden hun vragen voor aan het publiek. Reacties hierop zijn zeer welkom!

Het ligt in de verwachting dat de voorbereidingen van het overzichtswerk in de loop van 2013 worden afgesloten. Een uitgever heeft zich bereid verklaard het boek uit te geven in de hoop en de verwachting dat de reeds toegezegde subsidies worden aangevuld. Over uitgave en presentatie van boek volgen hier en in de pers bijzonderheden.

Van links naar rechts: het exlibris van de bekende (boek)verzamelaar D.H. de Castro (1826-1898), door een onbekende maker in 1898 vervaardigd, stelt het familiewapen van de De Castro's voor; Mali Auerbach (1918-1942) tekende ca. 1941 het exlibris voor A. Nenner (1918-1943) met daarop een symbolische voorstelling van groeiende zionistische activiteiten in Palestina; het exlibris voor A. Platz (1890-?) werd in een onbekend jaar gemaakt door de Duitse kunstenaar Sepp Frank (1889-1970): een man kijkend naar een Magen David in de vloer.